Seymour Duncan Humbucker SH-1B Bridge Pickup Gold Cover

$105.00
Out of stock
SKU
11101-05-GC
Seymour Duncan Humbucker SH-1B Bridge Pickup Gold Cover
Seymour Duncan Humbucker SH-1B Bridge Pickup Gold Cover 11101-05-GC
Seymour Duncan Humbucker SH-1B Bridge Pickup Gold Cover 11101-05-GC